Děti, mládež, rodina

Děti a mládež ve věku od 0 do 26 let (ohrožené nežádoucími jevy), rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a trestné činnosti. Rodina je z hlediska socializace je nejvýznamnější součástí společenské mikrostruktury, která provází člověka nebo se ho aspoň nějak dotýká ve všech fázích jeho života

Pracovní skupina

Adresář online

Z tohoto hlediska možno chápat rodinu jako malou primární společenskou skupinu, založenou na svazku muže a ženy, na pokrevním vztahu rodičů a dětí či vztahu jej substituujícím (osvojení), na společné domácnosti, jejíž členové plní společensky určené a uznané role vyplývající ze soužití, a na souhrnu funkcí, jež podmiňují existenci tohoto společenství a dávají mu vlastní význam ve vztahu k jedincům i k celé společnosti.
Na Znojemsku se v roce 2009 narodilo 1046 dětí z toho 59 % v manželství a 41 % mimo manželství (v JMK je to 66 % v manželství a 34 % mimo). 15% znojemské populace tvořily 15leté a mladší děti. Obcí s vyšším podílem dětí - kolem 20 % - bylo na Znojemsku pouze 6.
V roce 2009 OSPOD při MěÚ Znojmo zaevidoval 395 nových rodin, se kterými byla navázána spolupráce a v roce 2010 jich bylo zaevidováno 364. Ke konci roku 2009 pak bylo celkem evidováno 3 296 „živých" případů. Z toho u 65 dětí byl nad jejich výchovou stanoven soudem či obecním úřadem dohled. V roce 2010 byl dohled ustanoven u 61 dětí.
Rodina má pro dítě nezastupitelný význam. Výzkumy rodiny, započaté během Mezinárodního roku rodiny 1994, mj. potvrdily, že v rodinách v posledních čtyřech letech výrazně ubylo společného času, a to zejména v rodinách s dětmi, kde úbytek času trápí 60 % rodičů. Mnoha rodičům - podobně jako je tomu ve sféře partnerských vztahů - chybí potřebná kognitivní výbava a komunikační dovednosti, jež by jim usnadnily smysluplné a oboustranně radostné trávení společného času s dětmi. O to naléhavěji zaznívá Helusovo memento, že „ohrožené dítě potenciálně ohrožuje svět - může z něho totiž vyrůst člověk, který nejenže se nebude podílet na stavbě tohoto světa, protože se tomu nenaučil, ale který bude jeho zkázou, protože ho nenávidí za všechny křivdy, které mu způsobil".

POPIS PRACOVNÍ SKUPINY

Skupina sdružuje pracovníky různých organizací, které pracují s rodinou, dětmi a mládeží dále pak osoby, kterým záleží na tom, kam se budou sociální služby pro tuto cílovou skupinu ubírat. Sociální služby pomáhají rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci, tato pomoc vychází z potřeb rodiny a vede ke zlepšení kvality života rodičů a dětí.
Práce ve skupině je zaměřena na potřeby cílové skupiny. Především se věnujeme těm aktivitám, které zabraňují sociálnímu vyloučení. Hlavní činností je plánování sociálních služeb tak, aby co nejvíce odpovídali potřebám rodin s dětmi. Pracovníkům sociálních služeb záleží na tom, aby co nejvíce naplňovali potřeby uživatelů. Proto se schází a společně pracují na zlepšení poskytování služeb.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.