Senioři

Cílová skupina senioři patří mezi nejčastější primární cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb, které působí v regionu Znojemska.

Pracovní skupiny

Adresář online

 

Senior může být člověk plně soběstačný a aktivní, ale také to může být osoba plně závislá na svém okolí. Stárnutí je velice individuální vývoj člověka a je závislý na mnoha fyzických a psychických faktorech.
Z realizovaných analýz vyplývá, že na okrese Znojmo bylo začátkem roku 2010 přibližně 12.793 seniorů ve věku vyšším jak 65 let. A v budoucnosti lze očekávat nárůst populace v důchodovém věku. Ze statistik z dřívějších roků se dozvídáme, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Z toho vyplývá, že podíl žen v této skupině je každoročně větší. V příštích desetiletích lze očekávat nárůst seniorské populace, tj. lidí, kteří budou mít věk vyšší jak 65 let. Na Znojemsku je podíl seniorů v jednotlivých vesnicích různý. Pouze orientačním údajem jsou počty příjemců příspěvku na péči. Nelze říci, že by s rostoucím věkem automaticky rostl i počet osob s přiznaným vyšším stupněm závislosti. Asi 30% šedesátiletých seniorů má přiznaný III. stupeň příspěvku na péči. Je to ve věkových kategoriích největší procento. S rostoucím věkem se sice velikost věkových skupin zmenšuje, současně však narůstá počet příjemců příspěvku na péči. Více než polovina osob ve věku 85 a více let na Znojemsku je příjemcem příspěvku na péči.

POPIS PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina ,,Senioři" se zabývá nejpočetnější skupinou uživatelů sociálních služeb, kteří představují jedinci, u nichž dochází v důsledku stárnutí k takovému úbytku funkčního potenciálu, že jsou při uspokojování svých základních potřeb závislí na pomoci druhé osoby. Skupina sdružuje osoby, které pracují v různých institucích, které se snaží vytvořit pro seniory přirozené prostředí a zajistit důstojné prožívání stáří. Scházejí se zde samotní senioři, rodinní příslušníci, kteří o seniory pečují v domácím prostředí, zástupci domovů pro seniory, pečovatelské služby a dalších služeb pro tuto cílovou skupinu.
Skupina je otevřená všem výše zmíněným osobám, které se chtějí zapojit do Komunitního plánování. Práce ve skupině je zaměřena na potřeby cílové skupiny senioři. Především se věnuje podpoře setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a současně kvalitnímu prožívání této etapy života.

Hlavní činností je se soustředit na stávající sociální služby, zjišťování jejich potřebnosti, popřípadě poukázání vhodnosti přeměny na jinou požadovanou službu. Důraz je kladen na zajištění služeb, jejich fi nancování a rozvoj. Neustále se věnuje prioritám, které se doposud nepodařilo zrealizovat a jejichž potřebnost se ukazuje stále velmi aktuální.

Vhodným systémem práce se jeví společné setkávání členů. Na schůzkách jsou rozděleny úkoly, probíhají diskuse a členové jsou informování o aktuálním dění procesu Komunitního plánování. Členové týmu spolupracují také formou e-mailové komunikace, která urychluje a zefektivňuje plnění úkolů. Členové skupiny mohou využívat nabídku vzdělávání v oblasti Komunitního plánování či možnost supervize.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.