Organizační skupina

Organizační skupina je složena na základě principu triády a tvoří ji devět členů. Jsou to tři zástupci zadavatele, tři zástupci poskytovatelů sociálních služeb a tři zástupci uživatelů.

Úkolem organizační skupiny je vedení procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo. Členové skupiny vedou proces plánování rozvoje sociálních služeb, zadávají úkoly pro činnost pracovních skupin, řeší problémy vzniklé v rámci průběhu komunitního plánování, projednávají podobu komunitního plánu a sledují jeho naplňování.

Organizační skupina se schází pravidelně 1x za 2 měsíce.
Jednání se účastní také koordinátorka KPSS a její asistentka. Z jednání je vyhotoven zápis, který je rozeslán členům a vyvěšen na webových stránkách.

Zápisy ze setkání ZDE

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.