Společně to zvládneme

Vytvořeno: 5.11.2013
„Pomoc v začátku byla nenahraditelná, člověk je bezradný…

Pomoc v začátku byla nenahraditelná, člověk je bezradný… Díky rané péči jsem se naučila lépe vnímat syna – jeho pocity, potřeby,“ hodnotí klientka Střediska rané péče SPRP Brno.

Když lékař rodičům sdělí, že jejich dítě bude mít vážné problémy se zrakem, případně v kombinaci s dalším postižením, život celé rodiny, se náhle změní. V popředí každodenního života se ocitnou specifické potřeby dítěte. Péče vyžaduje mimořádné nasazení a ohledy všech členů domácnosti. Musí být trpěliví, vnímaví a víc vděční za mnohem menší pokroky, jež dítě ve svém vývoji udělá.

Vyrovnat se s postižením dítěte je těžkou životní zkouškou. Je to dlouhodobý proces, v jehož průběhu mohou být rodiče snadno zranitelní, či bezradní. Vědomí, že nejsou na vše sami, může být zásadním ulehčením.

Podporu těmto rodinám poskytují terénní pracovnice Střediska rané péče Brno, které dojíždějí za rodiči a jejich dětmi do domácího prostředí. Povzbuzení a pochvala rodičů, někdy i útěcha, to je také součást jejich práce. Vědomí, že se mohou s důvěrou obrátit na „svoji“ poradkyni je pro rodiny stejně důležité, jako odborné informace, které jim Středisko rané péče SPRP Brno poskytuje.

S dítětem poradkyně rané péče pracují tak, aby byl co nejlépe stimulován zrak i ostatní smysly, což je v raném věku (0-7 let) klíčové pro další vývoj. K tomu jsou používány speciální pomůcky a hračky. Tyto pomůcky mají rodiče zapůjčeny pro intenzivní každodenní práci s dítětem, pro rozvíjení jeho dovedností a schopností hravou formou.

Středisko rané péče Brno také organizuje pro své klienty odborné semináře, setkání rodin a týdenní pobyty, kde si rodiče, ale i prarodiče, mohou navzájem sdělovat své zkušenosti a vyměňovat informace, jež jsou pro ně důležité.

Cílem naší práce je podpora, posilování kompetencí rodiny a pomoc při začlenění do běžného života. Rodičům nic direktivně nenařizujeme, ani je nepostihujeme za nedodržení námi navrhovaných postupů a nabídnutých metod. Rodinu provázíme s respektem a ohledem na její zvyklosti a potřeby.

Službu rané péče poskytujeme na území  krajů Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina.

Pokud si nejste jisti správným vývojem vašeho dítěte, můžete nás kontaktovat emailem: brno@ranapece.cz; tel. 541 236 743 nebo se dozvědět více na www.ranapece.cz.

Služba je rodinám poskytována bezplatně.

TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.