TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo

Forma právní subjektivity Obecně prospěšná společnost
IČO 26223210
Adresa Masarykovo náměstí 446/19
Znojmo 66902
Telefon 532 307 909
774 715 107/9
Email znojmo@tyflocentrumbrno.cz
Web www.centrumpronevidome.cz/znojmo
Statutární orgán RNDr. Hana Bubeníčková
Funkce Ředitel organizace
Činnost organizace
TyfloCentrum je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Hlavní cílovou skupinou sociálních služeb TC jsou osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku či s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.
Regionální pracoviště Znojmo zajišťuje tyto sociální služby: Odborné sociální poradenství (informace o kompenzačních pomůckách, příspěvcích, sociálních dávkách, apod.), Asistenční služby nevidomým (průvodcovské a předčitatelské služby v terénu i v domácnosti), Sociálně aktivizační služby zrakově postiženým (exkurze, besedy, sportovní aktivity).
Služby Telefon E-mail
Aktivizační služby zrakově postiženým - Znojemsko 532 307 909
774 715 107/9
znojmo@centrumpronevidome.cz
Asistenční služby nevidomým 532 307 909
774 715 107/9
znojmo@centrumpronevidome.cz
Sociální poradenství 532 307 909
774 715 107/9
znojmo@centrumpronevidome.cz
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.