Adresář online

Městský úřad Znojmo

Poskytovatel Městský úřad Znojmo
Název služby Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Registrační číslo -
Adresa Náměstí armády 1213/8
Znojmo 66902
Telefon 515 216 557
Email info@muznojmo.cz
Web www.znojmocity.cz
Druh sociální služby
Forma poskytování
Cílová skupina klientů
Věková kategorie
Charakteristika

Komu je služba určena:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje agendu tří oblastí: sociální prevence, sociální pomoci a sociálně-právní ochrany dětí. Skrze sociální služby je zajišťována pomoc a podpora osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V působnosti odboru je sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů, výkon činnosti sociálního kurátora, práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením a opatrovnictví. Dále je v rámci odboru zajišťována sociálně právní ochrana dětí – zabezpečení náhradního prostředí pro dítě (agenda náhradní rodinné péče), působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, ochrana oprávněných zájmů  a práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu (agenda terénní sociální práce), péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (agenda vykonávaná kurátorem pro děti a mládež). Do činnosti odboru náleží i řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, provádění diagnostické činnosti a poradenství. Také účast na jednáních se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Zajišťován je i výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.