Adresář online

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo

Poskytovatel Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace
Název služby Školské poradenské zařízení
Registrační číslo -
Adresa Jana Palacha 955/6
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 260 077
Email pppznojmo@skolyjm.cz
Web www.ppp-znojmo.cz
Druh sociální služby Ostatní subjekty
Forma poskytování ambulantní / terénní
Cílová skupina klientů Služby pro děti, mládež a rodiny
Poradenské služby
Věková kategorie
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Stručný popis služby:
Poradenství ve výchovné a vzdělávací oblasti. 
Šetření a řešení problematiky vztahů jednotlivců i třídních kolektivů. Podpůrné vedení v obtížné životní situaci. Oblast speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů - vedení krátkých reedukací, doporučení ke školní a domácí reedukaci a úpravě studijních podmínek vč. úpravy podmínek pro státní maturitní zkoušku. Péče o mimořádně nadané děti a mládež. Diagnostika a podpora školní připravenosti dětí.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.