Adresář online

Chráněné bydlení

Poskytovatel Zámek Břežany, p.o.
Název služby Chráněné bydlení
Registrační číslo 5367841
Adresa Viniční 440, 441
Šanov 67168
[mapa]
Telefon 736 139 025
Email chbsanov@zamekbrezany.cz
Web www.chranenebydlenisanov.cz
Druh sociální služby §51 chráněné bydlení
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů Osoby s mentálním postižením
Věková kategorie mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Charakteristika

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, kteří potřebují individuální podporu v každodenním životě. Věková hranice pro přijetí je 19 let. Kapacita služby je 11 uživatelů.

Stručný popis služby:
Posláním služby je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním postižením od 19 let věku, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů, na zásadách nezávislosti, individuálního přístupu, práva a autonomie, partnerství a respektování rozhodnutí uživatele. Usilujeme o co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme maximální možné využívání veřejných služeb a institucí.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.