Adresář online

Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Název služby Domov se zvláštním režimem
Registrační číslo 7643099
Adresa Domov 1
Plaveč 67132
[mapa]
Telefon 515 252 250
773 088 878
Email dps.plavec@dps-plavec.cz
Web www.domovproseniory.obecplavec.cz
Druh sociální služby § 50 domovy se zvláštním režimem
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů Senioři
Osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie senioři (65 a více let)
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a nebo z důvodu stařecké Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Stručný popis služby:
Cílem poskytované služby je zajistit uživatelům, dle jejich individuálních potřeb, důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, podporou přirozených aktivit a individuálním zajištěním podpory udržení soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, osobní péče, ošetřovatelské a zdravotní péče, kontaktu se společenským prostředím a rodinou, orientace v domově, pomoci v oblasti osobních práv, svobod a uplatňování vlastní vůle a to s podporou a pomocí odborně vzdělaného personálu. Poskytnout rychlou dostupnost u volné kapacity pobytové služby žadateli, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2022, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.