Adresář online

Domov pro seniory

Poskytovatel Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Název služby Domov pro seniory
Registrační číslo 9095717
Adresa U Lesíka 3547/11
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 225 367
Email domov@cssznojmo.cz
Web www.cssznojmo.cz
Druh sociální služby § 49 domovy pro seniory
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů Senioři
Věková kategorie
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám od 60 let věku, které z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče.

Stručný popis služby:
Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2022, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.