Adresář online

Charitní pečovatelská služba Znojmo

Poskytovatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Název služby Charitní pečovatelská služba Znojmo
Registrační číslo 5952991
Adresa Pontassievská 1
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 221 887
731 402 781
Email chps.znojmo@charita.cz
Web www.znojmo.charita.cz
Druh sociální služby § 40 pečovatelská služba
Forma poskytování terénní
Cílová skupina klientů Senioři
Osoby s tělesným postižením
Služby pro děti, mládež a rodiny
Věková kategorie bez omezení
Charakteristika

Komu je služba určena:

Osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost:

- senioři

- osoby se zdravotním postižením

- osoby s chronickým onemocněním

- rodiny s dítětem / dětmi

 

Stručný popis služby:

Charitní pečovatelská služba Znojmo poskytuje terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob a rodin s dětmi, které bydlí ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, zdraví nebo z jiných závažných důvodů a umožňuje jim naplnit jejich individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova. Služba je poskytována v obcích ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov.

Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Služba je poskytována od pondělí do pátku v rozsahu 6:45 – 20:00.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.